آب حمام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب حمام همان آب های مورد استفاده در حمام برای استحمام و شستشو می باشد. امروزه آب دوش و شیر جایگزین حوضچه‌هاى قدیم شده و همان احکام را دارد. از آن در باب طهارت بحث شده است.


پاک‌کنندگی

[ویرایش]

آب حمام متصل به منبع، در نجس نشدن به ملاقات نجاست- جز در صورت تغییر بو، رنگ یا مزه - حکم آب جاری را دارد، لیکن در این که شرط است منبع یا مجموع آب منبع و آب حوض یا به اضافه آب داخل لوله به قدر کر باشد یا کر بودن اصلا شرط نیست، اختلاف است. قول اول به اکثر بلکه به مشهور نسبت داده شده است.

پاک شدن

[ویرایش]

آب حمّام در صورت نجس شدن، با اتصال به منبع و آمیخته؟؟ شدن با آب آن- به شرط کر بودن منبع- پاک مى‌شود و در حصول طهارت بدون آمیخته شدن، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۹۵-۹۴    .
۲. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۱۸۶-۱۸۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۹۶.    


رده‌های این صفحه : احکام طهارت | مباحث فقهی
جعبه ابزار