آب حیات (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب حیات ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

مفاهیم
آب حیات (مفهوم)، یا آب زندگانی، آب زندگی، آب جاودانگی، آب جوانی، آب حیوان، آب بقا، عین‌الحیوة، نهرالحیوة، چشمه‌ای تخیلی در تاریکی در فرهنگ‌های مختلف

کتاب‌ها
آب حیات (کتاب)، نام چند کتاب از دانشوران مسلمان در موضوعات گوناگون
آب حیات (محمدجعفر استرابادی)، کتابی در کلام شیعه به زبان فارسی، تألیف محمدجعفر استرابادی
آب حیات (آزاد دهلوی)، کتاب در ادبیات اردو، تألیف آزاد دهلوی
آب حیات (علی‌اکبر همدانی)، منظومه‌ای در زمینه‌های اخلاقی به سبک نان و حلوا و متضمن حدود ۱،۰۰۰ بیت، تألیف علی‌اکبر همدانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار