آب چاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب چاه آب حاصل از کندن گودال عميق است و از آن در باب‌های طهارت و احیاء موات سخن گفته شده است.


نوع آب چاه

[ویرایش]

آب چاه از اقسام آب مطلق به شمار می‌رود.

نجاست آب چاه

[ویرایش]

آب چاه در صورت رسيدن نجاستی به آن، از نظر مشهور قدما نجس است، ولی به قول مشهور متأخّرین -که آب چاه را به منزله آب جاری می‌دانند- نجس نيست، مگر آن که به سبب نجاست، تغييری در رنگ، بو يا مزه آب پديد آيد. در اين صورت پاک شدن آن مانند آب جاری به برطرف شدن تغيّر است.

چگونگی تطهير آب چاه

[ویرایش]

به جهت پاک شدن آب چاهی که با ادرار، خون، منی، مردار‌ و مانند آن‌ها نجس شده، در کتابهای فقهی برای کشيدن آب از چاه، اندازه‌هايی متفاوت ذکر شده است، ولی بنا بر قول مشهور متأخّرین -مبنی بر عدم نجاست آب چاه با ملاقات نجس- در اين که کشيدن آب از چاه تعبّدا واجب است يا مستحب می‌باشد، اختلاف است. مشهور آن را مستحب می‌دانند.

مالکيّت آب چاه

[ویرایش]

اگر کسی چاهی را به قصد تملّک در زمین مباح (مباحات اصلی) حفر کند، در صورت رسيدن به آب -بنا بر قول مشهور- مالک آن می‌شود.

فروش آب چاه

[ویرایش]

در صحّت فروش آب موجود در چاه و نيز فروش آب چاه برای هميشه، اختلاف است. منشأ اختلاف در اوّلی، عدم امكان تحويل آب به جهت مخلوط شدن با آب تازه و در دومی، حصول جهالت به مقدار آب است.‌

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۱۹۱-۲۰۶.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۲۰۳.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱۶.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۰-۱۲۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه، مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۹۵.    


رده‌های این صفحه : آب | احکام طهارت | چاه | فقه
جعبه ابزار