آتشگیره‌های جهنم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهیزم و آتش‌گیره‌های جهنم با توجه به آیات قرآن عبارتند از:


آل‌فرعون

[ویرایش]

آل‌فرعون، آتشگيره جهنّم:
... واولـئک هم وقود النار• کداب ءال فرعون والذین من قبلهم...«ثروت‌ها و فرزندان کسانی که کافر شدند، نمی‌تواند آنان را از (عذاب) خداوند باز دارد، (و از کیفر، رهایی بخشد). و آنان خود، آتشگیره دوزخند. (عادت آنان در انکار و تحریف حقایق) همچون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند، آیات ما را تکذیب کردند، و خداوند آنها را به (کیفر) گناهانشان گرفت، و خداوند، شدید العقاب است». «وقود» به معنای هیزم و آتشگیره است. ). «کداب آل فرعون» می‌تواند نمونه و مثالی باشد برای کافرانی که خود را بی‌نیاز از خدا پنداشتند و آتشگیره دوزخ شدند.

تکذیب‌کنندگان آیات

[ویرایش]

تکذیب‌کنندگان آیات الهی، هیزم و آتشگيره جهنّم:
ان الذین کفروا... هم وقود النار• کداب ءال فرعون والذین من قبلهم کذبوا بـایـتنا فاخذهم الله بذنوبهم... کسانی که کافر شدند اموال و ثروت‌ها و فرزندانشان آنها را از خداوند بی‌نیاز نمی‌کند (و در برابر عذاب الهی به آنان کمک نمی‌نماید) و آنها آتشگیره دوزخند (ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم و لا اولادهم من الله شیئا و اولئک هم وقود النار). اگر تصور می‌کنند فزونی ثروت و نفرات و فرزندان می‌تواند آنها را از عذاب الهی در این جهان یا در آخرت حفظ کند سخت در اشتباهند.

جنیان ستمگر

[ویرایش]

جنّیان ستمگر، هيزم جهنّم:
قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن• وانا... ومنا القـسطون... • واما القـسطون فکانوا لجهنم حطبـا. «بگو به من وحی شده است که جمعی از (جن) به سخنانم گوش فرا داده‌اند، سپس گفته‌اند: ما قرآن عجیبی شنیده‌ایم! و اینکه گروهی از ما مسلمانان، و گروهی ظالمند، هر کس اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده. و اما ظالمان آتشگیره دوزخند!».

سنگ‌ها

[ویرایش]

سنگ، از آتشگيره‌هاى جهنّم:
۱. ... فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة... «اگر این کار نکردید و هرگز نخواهید کرد از آتشی بترسید که هیزم آن بدن‌های مردم (گنهکار) و سنگ‌های است که برای کافران مهیا شده است». به نظر برخی مفسران، سنگ آتشگیره جهنم، سنگ کبریت است و برخی گفته‌اند: مقصود از آن سنگهایی است که با آن بت می‌ساختند. ).

۲. یـایها الذین ءامنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة...«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌ها است نگاهدارید، آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سخت‌گیرند، و هرگز مخالفت فرمان خدا نمی‌کنند و دستورات او را دقیقا اجرا می‌نمایند!».

کافران

[ویرایش]

کافران، هيزم و آتشگيره جهنّم:
۱. ... فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة اعدت للکـفرین.
۲. ان الذین کفروا... واولـئک هم وقود النار. (وقود) به معنى (آتشگیره) است یعنى ماده قابل اشتعال مانند هیزم (نه به معنى آتشزنه همچون کبریت یا جرقه‌اى که با سنگ‌هاى مخصوص ایجاد مى‌کنند).

مشرکان

[ویرایش]

مشرکان، هيزم و آتشگيره‌هاى جهنّم:
انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم... «شما و آنچه غیر از خدا می‌پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می‌شوید». «حصب» یعنی هر آنچه در آتش افکنند و معنای غالبی آن، هیزم است. ).

معبودهای باطل

[ویرایش]

معبودهای باطل مشركان، آتشگيره جهنّم:
انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم...
کلمه (حصب) به معنای آتش‌گیره است. و بعضی گفته‌اند: به معنای هیزم است. بعضی دیگر گفته‌اند: اصل این کلمه به معنای هر چیزی است که در آتش افکنده شود، پس معنایش اعم از آن دو است. و از اینکه در جمله (و ما تعبدون من دون الله) (ما) به کار برده که برای غیر ذوی العقول است و نفرموده (و من تعبدون)، با اینکه خدای تعالی در بیشتر موارد کلامش از بتها به الفاظی که اختصاص به ذوی العقول دارد تعبیر کرده - همچنانکه در آیه بعد فرموده (ماوردوها)- همانا بتها و تماثیل است نه معبودین از انبیاء و صلحا و ملائکه، همچنانکه بعضی گفته‌اند. و جمله بعدی هم که می‌فرماید: (ان الذین سبقت لهم منا الحسنی...) آنرا تاءیید - می‌کند. در این آیه از بتها با فعل (وردوا) یاد کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۰.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۲۴۴.    
۴. آل عمران/سوره۳، آیه۱۰.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۴۴۶.    
۷. جن/سوره۷۲، آیه۱.    
۸. جن/سوره۷۲، آیه۱۴.    
۹. جن/سوره۷۲، آیه۱۵.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۱۱۸.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۲۴.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۳. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج۱، ص۲۰۱.    
۱۴. تحریم/سوره۶۶، آیه۶.    
۱۵. مکارمشیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۸۶.    
۱۶. بقره/سوره۲، آیه۲۴.    
۱۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۰.    
۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۹. انبیاء/سوره۲۱، آیه۹۸.    
۲۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۵۰۶.    
۲۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۳۲۰، «حصب».    
۲۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۹۸.    
۲۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۴، ص۴۶۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۲۲۰، برگرفته از مقاله «آتشگیره‌های جهنم».    رده‌های این صفحه : آتش | جهنم | موضوعات قرآنی

منابع اين صفحه : فرهنگ قرآن
جعبه ابزار