آثار الملوک و الانبیاء (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآثارُ المُلوکِ وَ الاَنبیاء، تألیف خواندمیر، کتابی در سرگذشت پادشاهان ایران و پیامبران و همچنین تاریخ اوایل دوران صفویه است و مباحثی از جغرافیا را نیز در بر دارد.
این کتاب خلاصه کتاب حبیب السیر است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

این کتاب خلاصه حبیب السّیر است که در ۹۳۱ق/۱۵۲۵م توسط خواندمیر یا نویسنده ناشناس دیگری ترتیب یافته‌ است. در دیباچه آن از شاه اسماعیل صفوی یاد شده‌است، اما فهرست‌نگارِ کتابخانه‌ مجلس شورای ملی (سابق) احتمال داده که این کتاب را خواندمیر برای امیرعلیشیر نوایی تألیف کرده‌ است.

آثار الملوک و الانبیاء تاکنون به چاپ نرسیده، ولی نسخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های مجلس شورای ملی، سپهسالار (سابق)، و کتابخانه پرفسور شیرانی در پاکستان موجود است.
[۱] بشیرحسین، محمد، فهرست مخطوطات، ج۱، ص۱۱.
[۲] سپهسالار (سابق)، فهرست خطی، ج۳، ص۸-۹.
[۳] شورای ملی (سابق)، فهرست خطی، ج۲، ص۳۷۳.
[۴] منزوی، احمد، فهرست خطی فارسی، ج۶، ص۶۰۸۹.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) بشیرحسین، محمد، فهرست مخطوطات.
(۲) سپهسالار (سابق)، فهرست خطی.
(۳) شورای ملی (سابق)، فهرست خطی.
(۴) منزوی، احمد، فهرست خطی فارسی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بشیرحسین، محمد، فهرست مخطوطات، ج۱، ص۱۱.
۲. سپهسالار (سابق)، فهرست خطی، ج۳، ص۸-۹.
۳. شورای ملی (سابق)، فهرست خطی، ج۲، ص۳۷۳.
۴. منزوی، احمد، فهرست خطی فارسی، ج۶، ص۶۰۸۹.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آثارالملوک والانبیاء»، ج۱، ص۷۷.    


جعبه ابزار