آثار شرعی با واسطه مستصحب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآثار شرعی با واسطه مستصحب، لوازمى است که با واسطه و غیر مستقیم بر مستصحب مترتب مى‌شود.


اقسام

[ویرایش]

این آثار گاهی در حکم است و گاهی در موضوع:
اما در حکم، مثل این که وجوب نماز ظهر استصحاب گردیده، سپس وجوب ادای نذرِ صدقه به درهم بر آن مترتب شود؛ یعنی اگر مکلف نذر کرده باشد که هر گاه نماز ظهر بر او واجب شد درهمی به فقیر صدقه دهد، بعد از استصحاب وجوب نماز ظهر، وجوب تصدق بر آن مترتب می‌شود.

اما در موضوع، مثل استصحاب حیات زید و نتیجه گرفتن رویش موی صورت وی و سپس حکم به وجوب وفا به نذر و پرداخت صدقه (در صورتی که شخص نذر کرده باشد که اگر بر صورت زید مو بروید، صدقه بدهد).

حجیت

[ویرایش]

آثار شرعی با واسطه مستصحب، در حکم، حجت است، ولی در موضوع، حجت نیست.
[۱] آخوند خراسانى، محمدكاظم بن حسين، کفایة الاصول، ص۴۷۵.
[۴] اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آخوند خراسانى، محمدكاظم بن حسين، کفایة الاصول، ص۴۷۵.
۲. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۳، ص۲۳۳.    
۳. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، ج۴، ص۴۸۹.    
۴. اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۷۷.
۵. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۱۴۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۷، برگرفته از مقاله «آثار شرعی با واسطه مستصحب».    


رده‌های این صفحه : آثار مستصحب
جعبه ابزار