آثار عادی مستصحب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآثار عادی مستصحب، لوازم عادیِ با واسطه یا بدون واسطه حکم یا موضوع استصحاب‌شده است.


تعریف

[ویرایش]

آثار عادى مستصحب، در مقابل آثار عقلی و آثار شرعی مستصحب می‌باشد و عبارت است از لوازمى که به وسیله عرف و طبق عادت بر مستصحب - به سبب حکم به بقاى آن - بار مى‌شود، مثل این که حیات زید استصحاب، و سپس حکم عرفی و عادى (مثلاً رویش مو بر صورت او) بر آن بار شود.
[۴] انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائدالاصول، ج۲، ص۶۵۹-۶۶۵، طبع قدیم.


حجیت

[ویرایش]

اصولیون در حجیت و عدم حجیت چنین آثاری، اختلاف نظر دارند.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اصل مثبت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حیدری، علی‌نقی، اصول الاستنباط، ص۲۸۲.    
۲. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۱۴.    
۳. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج۳، ص۲۳۳    .
۴. انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائدالاصول، ج۲، ص۶۵۹-۶۶۵، طبع قدیم.
۵. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، ج۴، ص۴۸۸.    
۶. اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۷۷.    
۷. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۳، ص۸۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ج۱، ص۵۸، برگرفته از مقاله «آثار عادی مستصحب».    


رده‌های این صفحه : آثار مستصحب
جعبه ابزار