آجرپزی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه آجر که به معنای گل پخته یا خشت
[۲] منتهی الارب، ج۱، ص۱۲.
و معرب آگور از فارسی یا یونانی است،
[۳] لغت نامه دهخدا.
از تعبیر «فاوقد... علی الطین» پس اى هامان ! برايم بر گِل آتش بيفروز (تا آجر محكم و قوى به دست آيد). استفاده شده است. دراین مقاله آیات مرتبط با آجرپزی معرفی می‌شوند.


صنعت آجرپزی درزمان فرعون

[ویرایش]

وجود صنعت آجرپزی در دوران فرعون:
«و قال فرعون... فاوقد لی یهمن علی الطین...؛فرعون گفت: ... اي هامان آتشي بر گل بيفروز! (و آجرهاي محكم بساز) ....»

← ساختمان‌سلزی با آجر


فرمان فرعون به وزیر خود هامان، برای پختن آجر و بنای ساختمانی بلند با آن:
«و قال فرعون... فاوقد لی یهمن علی الطین فاجعل لی صرحا...؛فرعون گفت:...) اي هامان آتشي بر گل بيفروز! (و آجرهاي محكم بساز) و براي من برج بلندي ترتيب ده....»

استفاده از آتش در آجرپزی

[ویرایش]

به کارگیری آتش در صنعت آجرپزی در دوران‌های پیشین:
«وقال فرعون یـایها الملا ما علمت لکم من الـه غیری فاوقد لی یـهـمـن علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الـه موسی وانی لاظنه من الکـذبین؛فرعون گفت: اي جمعيت (درباريان!) من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم! (اما براي تحقيق بيشتر) اي هامان آتشي بر گل بيفروز! (و آجرهاي محكم بساز) و براي من برج بلندي ترتيب ده، تا از خداي موسي خبر گيرم هر چند من گمان مي‌كنم او از دروغگويان است!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۱۱.    
۲. منتهی الارب، ج۱، ص۱۲.
۳. لغت نامه دهخدا.
۴. قصص/سوره۲۸، آیه۳۸.    
۵. قصص/سوره۲۸، آیه۳۸.    
۶. قصص/سوره۲۸، آیه۳۸.    
۷. قصص/سوره۲۸، آیه۳۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۲۷، برگرفته از مقاله «آجرپزی»    


رده‌های این صفحه : صنعت آجرپزی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار