آداب تعلم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این نوشتار به برخی از آداب تعلم اشاره شده است.


اجازه معلم

[ویرایش]

اجازه شاگرد از معلم برای یادگیری، از آداب تعلم است.
قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا.(موسی به او گفت: «آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است، به من بیاموزی؟» )موسی با نهایت ادب و به صورت استفهام از آن مرد عالم برای یادگیری اجازه گرفت.

اجتناب از عجله

[ویرایش]

اجتناب از شتاب زدگی و عجله در پرسش، پیش از پایان تعلیم استاد، از آداب تعلم می باشد.
قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا قال فان اتبعتنی فلا تسـلنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا.( (خضر) گفت: «پس اگر می‌خواهی بدنبال من بیایی، از هیچ چیز مپرس تا خودم (به موقع) آن را برای تو بازگو کنم.» )

احترام به معلم

[ویرایش]

احترام و تکریم معلم، از آداب تعلم است.
قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا.

اطاعت از معلم

[ویرایش]

اطاعت کامل از معلم، از آداب تعلم می باشد.
قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا.((موسی) گفت: «به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت؛ و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو نخواهم کرد!»)(موسی علیه‌السّلام در رفتارش با خضر علیه‌السّلام متوجه این نکته بود که اگر بخواهد از معلومات او استفاده کند باید از دستوراتش اطاعت کند.)

تذکر

[ویرایش]

خضر علیه‌السّلام دشواریهای تعلم به موسی علیه السلام، گوشزد کرد.
قال انک لن تستطیع معی صبرا.(گفت: «تو هرگز نمی‌توانی با من شکیبایی کنی!)

توکل متعلم

[ویرایش]

توکل و واگذاری امور به مشیت الهی، از آداب تعلم می باشد.
قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا.

صبر متعلم

[ویرایش]

صبر و شکیبایی، از آداب تعلم است.
واذ قال موسی لفتـه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبـا(به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به دوست خود گفت: دست از جستجو برنمی‌دارم تا به محل تلاقی دو دریا برسم؛ هر چند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم!) قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا قال ستجدنی ان شاء الله صابرا...(موسی علیه‌السّلام در کردارش با خضر علیه‌السّلام متوجه این نکته بود که اگر بخواهد از معلومات خضر علیه‌السّلام استفاده کند، باید صبر پیشه کند.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۶۶.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۲، ص۴۸۷.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۶۶.    
۴. کهف/سوره۱۸، آیه۷۰.    
۵. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۳، ص۴۷۵.    
۶. کهف/سوره۱۸، آیه۶۶.    
۷. کهف/سوره۱۸، آیه۶۶.    
۸. کهف/سوره۱۸، آیه۶۹.    
۹. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۳، ص۴۷۵.    
۱۰. کهف/سوره۱۸، آیه۶۷.    
۱۱. کهف/سوره۱۸، آیه۶۶.    
۱۲. کهف/سوره۱۸، آیه۶۹.    
۱۳. کهف/سوره۱۸، آیه۶۰.    
۱۴. کهف/سوره۱۸، آیه۶۶.    
۱۵. کهف/سوره۱۸، آیه۶۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آداب تعلم».    جعبه ابزار