آدم بن بشر مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآدم بن بشر بن آدم بن سعید مدینی اصفهانی، یکی از محدّثان قرن سوم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبشر آدم بن بشر بن آدم بن سعید مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی منسوب به مدینه است که امروزه به آن جا «شهرستان» می‌گویند، او از محمّد بن بُکیر بن محمّد حضرتی روایت می‌نماید، و احمد بن محمد بن نُصیر از او نقل حدیث می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۹.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۱.    


جعبه ابزار