آذر شاپور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآذر شاپور، از اهالی قریه هرستان ماربین اصفهان و هم‌عصر فیروز فرزند یزدجرد ساسانی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آذر شاپور فرزند آذرمانان، از مردم قریه هرستان ماربین اصفهان می باشد. در کتاب سنی ملوک الارض و الانبیاء می‌نویسد که: فیروز فرزند یزدجرد ساسانی در یک صد و هفتاد سال قبل از اسلام به او دستور داد که باروی جی را که نیمه تمام و مخروبه بود، تجدید عمارت کند.
[۱] اصفهانی، حمزه بن حسن، تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء، ص۳۸.
[۲] رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۳.
این بارو نیز در طول تاریخ خراب گشته، و اثری از آن باقی نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حمزه بن حسن، تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء، ص۳۸.
۲. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۲.    


جعبه ابزار