آذوقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه غلات، حبوبات و دیگر موادّ غذایی گردآوری شده در منزل جهت مصرف سالانه آذوقه اطلاق می‌شود و از آن به مناسبت در بابهای خمس، تجارت و حدود سخن رفته است.


خمس آذوقه

[ویرایش]

آذوقه‌ای که در طول سال مورد نیاز است، جزء مؤنه به شمار می‌رود. از این رو، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، مگر آن که زیاده بر سال بماند.

احتکار آذوقه

[ویرایش]

احتکار برخی انواع آذوقه مانند گندم در صورتی که موجب زیان رساندن به مردم و در تنگنا قرار دادن آنان باشد، حرام است و در غیر این صورت، حرمت آن مورد اختلاف است.

دزدیدن آذوقه

[ویرایش]

دزدیدن آذوقه در شرایط قحطی و خشکسالی موجب ثبوت حد سرقت یعنی بریدن انگشتان نمی‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵۹.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۵۰۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۲۶.    


رده‌های این صفحه : خمس | فقه
جعبه ابزار