آرامش خانواده (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن، آرامش در زن و شوهر در کنار یکدیگر از آیات الهی و شایسته تفکر دانسته شده است.در این مقاله آیات مرتبط با آرامش در خانواده معرفی می‌شوند.


آرامش همسران به یکدیگر

[ویرایش]

زن و شوهر، سبب عفاف و آرامش یک دیگر:
«... نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن...؛ ... آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها....»
همان گونه که «لباسا» در «جعلنا اللیل لباسا»، به قرینه می‌تواند به معنای سکون و آرامش باشد، در این جا نیز همین احتمال وجود دارد و صاحب مجمع البیان همین معنا را برگزیده است.

آرامش شوهر

[ویرایش]

زن، سبب سکون شوهر و آرامش وی:
۱. «هو الذی خلقکم من نفس وحدة و جعل منها زوجها لیسکن الیها...؛او خدائي است كه شما را از نفس واحدي آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در كنار او بياسايد ....»
۲. «و من ءایته ان خلق لکم من انفسکم ازوجا لتسکنوا الیها...؛و از نشانه‌ هاي او اينكه همسراني از جنس خود شما براي شما آفريد، تا در كنار آنها آرامش يابيد....»

آرامش خانواده از آیات الهی

[ویرایش]

سکون و آرامش در خانواده از آیات الهی و شایسته تفکر:
«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها... ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون؛و از نشانه‌ هاي او اينكه همسراني از جنس خود شما براي شما آفريد، تا در كنار آنها آرامش يابيد ... در اين نشانه‌ هائي است براي گروهي كه تفكر مي‌كنند.»

شرط آرامش خانواده

[ویرایش]

آرامش خانواده و پایداری آن در پرتو مودت و مهربانی:
«ومن ءایـته ان خلق لکم من انفسکم ازوجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لایـت لقوم یتفکرون؛و از نشانه‌ هاي او اينكه همسراني از جنس خود شما براي شما آفريد، تا در كنار آنها آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در اين نشانه‌ هائي است براي گروهي كه تفکر مي‌كنند.»

آرامش خانواده حضرت نوح

[ویرایش]

رهایی يافتن نوح علیه‌السلام و اهلش، از غمى شديد و عظیم و آرامش يافتن آنان در پى آن:
۱. وَ نُوحاً إِذْ نادى‌ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.و نوح را (به يادآور) هنگامى كه پيش از آنها (ابراهیم و لوط) پروردگار خود را خواند، ما دعاى او را مستجاب كرديم، او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات داديم.
۲. وَ لَقَدْ نادانا نُوحٌ‌ .... وَ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ‌. نوح ما را ندا كرد (و ما دعاى او را اجابت كرديم)، و چه خوب اجابت كننده‌اى هستيم. و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشيديم.
«الكرب» به معناى غم شديد است. و در اصل از" كرب" به معنى زير و رو كردن زمین گرفته شده، چرا كه اندوه شديد دل انسان را زير و رو مى‌كند، و توصيف آن به" عظيم"، نهايت شدت اندوه نوح را مى‌رساند. چه اندوهى از اين بالاتر كه طبق صريح آيات قرآن، ۹۵۰ سال دعوت به آئين حق كرد، اما طبق مشهور ميان مفسران در تمام اين مدت طولانى تنها هشتاد نفر! به او ایمان آوردند. كار بقيه چيزى جز سخریه و استهزاء و اذیت و آزار نبود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۸۷.    
۲. نبا/سوره۷۸، آیه۱۰.    
۳. یونس/سوره۱۰، آیه۶۷.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۲۲.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.    
۶. روم/سوره۳۰، آیه۲۱.    
۷. روم/سوره۳۰، آیه۲۱.    
۸. روم/سوره۳۰، آیه۲۱.    
۹. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۶.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۴۶۱.    
۱۱. صافّات/سوره۳۷، آیه۷۵.    
۱۲. صافّات/سوره۳۷، آیه۷۶.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۷۸.    
۱۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۷۰۶، «کرب».    
۱۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۲۴۸.    
۱۶. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نور الثقلین، ج ۲، ص ۳۵۷.    
۱۷. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان، ج ۱۰، ص ۲۷۰.    
۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۴۶۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۲۲، برگرفته از مقاله «آرامش خانواده».    


رده‌های این صفحه : آرامش | خانواده | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار