آرتور (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرتور ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:
آرتور جفری، خاورشناس‌ و قرآن‌پژوه‌
آرتور کریستین سن، مستشرق دانمارکی
آرتور اپهام پوپ، مورخ آمریکایی هنر، به ویژه هنر ایران، پیشگام در معرفی هنر و تمدن ایرانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار