آرزوهای لوط (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرزوهای حضرت لوط برای دفاع از مهمانانش در برابر تعرض تبه‌کاران عبارتند از:


داشتن قدرت مقابله

[ویرایش]

آرزوی حضرت لوط علیه‌السلام به داشتن نیرویی برای مقابله با تبه کاران و دفاع از میهمانان خویش در برابر آنان:
«وجآءه قومه یهرعون الیه... ؛ قال لو ان لی بکم قوة او ءاوی الی رکن شدید؛ و قومش به سرعت به سراغ او آمدند ...گفت (افسوس) اي كاش در برابر شما قدرتي داشتم يا تكيه گاه و پشتيبان محكمي در اختيار من بود (آنگاه مي‌دانستم با شما ددمنشان چه كنم؟!).»

داشتن پناهگاه امن

[ویرایش]

آرزوی لوط به داشتن پناهگاهی مطمئن برای در امان ماندن مهمانانش از تعرض تبه کاران:
«وجآءه قومه یهرعون الیه... ؛ قال لو ان لی بکم قوة او ءاوی الی رکن شدید؛و قومش به سرعت به سراغ او آمدند ...گفت (افسوس) اي كاش در برابر شما قدرتي داشتم يا تكيه گاه و پشتيبان محكمي در اختيار من بود (آنگاه مي‌دانستم با شما ددمنشان چه كنم؟!).»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۷۸.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۸۰.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۷۸.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۸۰.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۴۹، برگرفته از مقاله «آرزوهای لوط علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : آرزو | حضرت لوط | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار