آرزوهای مسلمانان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم به آرزوهای برخی از مسلمانان اشاره می‌کندو


معاف بودن از جزای اعمال

[ویرایش]

آرزوی گزاف برخی از مسلمانان در معاف بودن از جزای اعمال زشت خویش:
«لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتـب من یعمل سوءا یجز به ولایجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا؛ (فضيلت و برتري) به آرزوهاي شما و آرزوهاي اهل کتاب نيست، هر كس كه عمل بد كند کیفر داده ميشود، و كسي را جز خدا، ولی و ياور خود نخواهد يافت.»

آرزوی شهادت

[ویرایش]

برخی از مسلمانان، در آرزوی شهادت پس از رخداد غزوه بدر :
«ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رایتموه وانتم تنظرون؛ و شما تمناي مرگ (و شهادت در راه خدا) را پيش از آنكه با آن روبرو شويد مي‌كرديد سپس آن را با چشم خود ديديد در حالي كه به آن نگاه مي‌كرديد (و حاضر نبوديد به آن تن در دهيد، چقدر ميان گفتار و كردار شما فاصل است؟!)»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۲۳.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۴۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۵۰، برگرفته از مقاله «آرزوهای مسلمانان»    


رده‌های این صفحه : آرزو | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار