آرزوهای منافقان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به برخی از آرزوهای منافقان از زبان قرآن کریم اشاره می شود.


آرزوهای بیجا

[ویرایش]

منافقان، فریب خوردگان آرزوهای بیجا:
«یوم یقول المنـفقون والمنـفقـت... • ... و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله...؛روزي كه مردان و زنان منافق به مؤ منان مي‌گويند ... و آرزوهاي دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان خدا فرارسيد....»

آرزوی ارتداد مسلمانان

[ویرایش]

منافقان، در آرزوی بازگشت مسلمانان از اسلام:
«فما لکم فی المنفقین فئتین و الله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا • ودوا لوتکفرون کما کفروا فتکونون سواء...؛چرا درباره منافقين دو دسته شده‌ ايد! (بعضي جنگ با آنها را ممنوع و بعضي مجاز مي‌دانيد) در حالي كه خداوند به خاطر اعمالشان (افكار) آنها را به كلي وارونه كرده است، آيا شما مي‌خواهيد كساني را كه خداوند (بر اثر اعمال زشتشان) گمراه كرده هدايت كنيد!! در حالي كه هر كس را خداوند گمراه كند راهي براي او نخواهي يافت.آنان دوست دارند كه شما هم مانند آنها كافر شويد و مساوي يكديگر گرديد....»

آرزوی نبودن در جنگ

[ویرایش]

آرزوی منافقان برای حضور نداشتن بین مسلمانان، در صورت بازگشت احزاب به جنگ در واقعه خندق :
«یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و ان یات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسئلون عن انبائکم...؛آنها گمان مي‌كنند هنوز لشكر احزاب نرفته‌ اند، و اگر برگردند اينها دوست مي‌دارند در ميان اعراب باديه نشين پراكنده و پنهان شوند و از اخبار شما جويا گردند ....»

آرزوی همراهی با مجاهدان

[ویرایش]

منافقان، آرزومند همراهی با مجاهدان پس از مشاهده پیروزی آنان:
«و ان منکم لمن لیبطئن... ؛ و لئن اصبکم فضل من الله لیقولن... یلیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما؛در ميان شما افرادي (منافق) هستند كه هم خودشان سستند ... و اگر غنيمتي به شما برسد مي‌گويند...: اي كاش ما هم با آنها بوديم و به رستگاري و پيروزي بزرگي نائل ميشديم!»

آثار آرزوهای منافقان

[ویرایش]
آثار و تبعات آرزوهای منافقان عبارتند از:

← فریب در دنیا


آرزوهای منافقان، عامل فریب خوردن آنان در دنیا :
«یوم یقول المنفقون و المنفقات... • ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانی...؛روزي كه مردان و زنان منافق به مؤ منان مي‌گويند: ... آنها را صدا مي‌زنند كه مگر ما با شما نبوديم؟! مي‌گويند: آري، ولي شما خود را به هلاكت افكنديد و انتظار (مرگ پيامبر را) كشيديد، و (در همه چيز) شك و ترديد داشتيد، و آرزوهاي دور و دراز شما را فريب داد....»

← محرومیت از رحمت


محروم شدن منافقان از رحمت الهی در قیامت، به دلیل مغرور شدن به آرزوهایشان در دنیا :
«یوم یقول المنفقون و المنفقات للذین امنوا انظرونا نقتبس من نورکم... فضرب بسور له باب باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب • ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانی...؛روزي كه مردان و زنان منافق به مؤ منان مي‌گويند: نظري به ما بيفكنيد تا از نور شما شعله‌ اي برگيريم... در اين هنگام ديواري ميان آنها زده مي‌شود كه دري دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب!آنها را صدا مي‌زنند كه مگر ما با شما نبوديم؟! مي‌گويند: آري، ولي شما خود را به هلاكت افكنديد و انتظار (مرگ پيامبر را) كشيديد، و (در همه چيز) شك و ترديد داشتيد، و آرزوهاي دور و دراز شما را فريب داد....»

← جدایی از مؤمنان


فریفته شدن به آرزوها، عامل جدایی صفوف منافقان از مؤمنان در قیامت:
«یوم یقول المنفقون و المنفقات للذین امنوا انظرونا نقتبس من نورکم... فضرب بسور بینهم له باب باطنه فیه الرحمة... ؛ ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانی...؛روزي كه مردان و زنان منافق به مؤ منان مي‌گويند: نظري به ما بيفكنيد تا از نور شما شعله‌ اي برگيريم، به آنها گفته مي‌شود: به پشت سر خود بازگرديد و كسب نور كنيد!... درونش رحمت است ... آنها را صدا مي‌زنند كه مگر ما با شما نبوديم؟! مي‌گويند: آري، ولي شما خود را به هلاكت افكنديد و انتظار (مرگ پيامبر را) كشيديد، و (در همه چيز) شك و ترديد داشتيد، و آرزوهاي دور و دراز شما را فريب داد ....»

← غفلت


آرزوهای منافقان، عامل غفلت آنان از قیامت بود.
«یوم یقول المنـفقون والمنـفقـت... • ... و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله...؛روزي كه مردان و زنان منافق به مؤ منان مي‌گويند... و آرزوهاي دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان خدا فرارسيد....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۲. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۸۸.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۸۹.    
۵. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۰.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۷۲.    
۷. نساء/سوره۴، آیه۷۳.    
۸. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۹. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    
۱۰. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۱۱. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    
۱۲. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۱۳. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    
۱۴. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۱۵. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۵۱، برگرفته از مقاله «آرزوهای منافقان»    


رده‌های این صفحه : آرزو | موضوعات قرآنی | نفاق
جعبه ابزار