آرزوهای کافران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم مواردی را به عنوان آرزوی کافران ذکر کرده است که به در اینجا به آن‌ها اشاره می‌شود.


آرزوهای کافران در دنیا

[ویرایش]
آرزوهایی که کافران در دنیا دارند عبارتند از:

← ارتداد مسلمانان


کافران، در آرزوی ارتداد مسلمانان در صورت پیروزی شان بر مسلمانان:
«ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون؛اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمنتان خواهند بود، و دست و زبان خود را به بدي بر شما مي‌گشايند و دوست دارند شما به كفر باز گرديد.»

← غفلت مسلمانان


کافران، آرزومند غفلت مسلمانان و در پی ضربه زدن به آنان :
«... ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلة وحدة...؛... كافران دوست دارند كه شما از سلاحها و متاعهاي خود غافل شويد و يك مرتبه به شما هجوم كنند....»

آثار آرزوهای کافران

[ویرایش]
آثار آرزوهای کافران عبارتند از:

← غفلت


آرزو و آمال سبب غفلت کافران از حقایق :
«ربما یود الذین کفروا... • ذرهم یاکلوا و یتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون؛كافران (هنگامي كه آثار شوم اعمال را ببينند) چه بسا آرزو مي‌كنند مسلمان بودند!بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنانرا غافل سازد، ولي به زودي خواهند فهميد.»

← بازماندن از ایمان


آرزوهای کافران، باز دارنده آنان از ایمان :
«ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین • ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل...؛كافران (هنگامي كه آثار شوم اعمال را ببينند) چه بسا آرزو مي‌كنند مسلمان بودند!بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنانرا غافل سازد، ولي به زودي خواهند فهميد.»
متعلق فعل «یلههم» به قرینه «ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین» می‌تواند ایمان و اسلام باشد.

← اسارت


کافران، در اسارت آرزوهای خویش:
«ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین • ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون؛كافران (هنگامي كه آثار شوم اعمال را ببينند) چه بسا آرزو مي‌كنند مسلمان بودند!بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنانرا غافل سازد، ولي به زودي خواهند فهميد.»

آرزوهای کافران در قیامت

[ویرایش]
کافران در قیامت دارای آرزوهایی هستند.

← بازگشت به دنیا


کافران در قیامت، آرزومند بازگشت به دنیا:
«ان الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمـن فتکفرون • قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل؛كافران (هنگامي كه آثار شوم اعمال را ببينند) چه بسا آرزو مي‌كنند مسلمان بودند!بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنانرا غافل سازد، ولي به زودي خواهند فهميد. آنها مي‌گويند: پروردگارا! ما را دو بار ميراندي و دو بار زنده كردي، اكنون به گناهان خود معترفيم، آيا راهي براي خارج شدن (از دوزخ) وجود دارد؟!»
نکته فوق بر این اساس است که مقصود از «فهل الی خروج من سبیل» بازگشت به دنیا و انجام اعمال نیک باشد.

← خاک بودن


تجسم اعمال کافران در قیامت، برانگیزاننده آنان به آرزوی خاک بودن:
«... یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یلیتنی کنت تربا؛... روزي كه انسان آنچه را از قبل با دستهاي خود فرستاده مي‌بيند، و كافر مي‌گويد: اي كاش خاك بودم!»

← رهایی


اعتراف کافران به گناه خود و آرزومند رهایی خویش از تنگنای گرفتار آمده در آن:
«قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل؛آنها مي‌گويند: پروردگارا! ما را دو بار ميراندي و دو بار زنده كردي، اكنون به گناهان خود معترفيم، آيا راهي براي خارج شدن (از دوزخ) وجود دارد؟!»

علت آرزوهای کافران در قیامت

[ویرایش]
زمینه آرزوهای کافران در قیامت عبارتند از:

← گواهی شاهدان


گواهی شاهدان و ظهور اعمال در قیامت، سبب آرزوی مرگ و یکسان شدن با خاک از سوی کافران:
«فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید و جئنابک علی هولاء شهیدا • یومئذ یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوی بهم الارض و لایکتمون الله حدیثا؛حال آنها چگونه است، آن روزي كه از هر امتي،و گواهي (بر اعمالشان) مي‌آوريم، و تو را نيز بر آنان گواه خواهيم آورد؟در آن روز، آنها كه كافر شدند و با پيامبر (ص) بمخالفت برخاستند، آرزو مي‌كنند كه اي كاش (خاك بودند، و) خاك آنها نيز با زمينهاي اطراف يكسان مي‌شد (و بكلي محو و فراموش مي‌شدند). در آن روز، (با آن همه گواهان)، سخني را نمي‌توانند از خدا پنهان كنند.»

← آتش جهنم


آتش جهنم، باعث آرزوی کافران به پیروی از خدا و رسول در دنیا:
«یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یلیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا؛در آن روز كه صورتهاي آنها در آتش (دوزخ) دگرگون خواهد شد (از كار خود پشيمان مي‌شوند و) مي‌گويند اي كاش خدا و پيامبر را اطاعت كرده بوديم.»

← گرفتاری به عذاب


گرفتاری کافران به عذاب قیامت، زمینه آرزومندی آنان به رهایی از آن :
«ان الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمـن فتکفرون • قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل؛كافران (هنگامي كه آثار شوم اعمال را ببينند) چه بسا آرزو مي‌كنند مسلمان بودند!بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنانرا غافل سازد، ولي به زودي خواهند فهميد. آنها مي‌گويند: پروردگارا! ما را دو بار ميراندي و دو بار زنده كردي، اكنون به گناهان خود معترفيم، آيا راهي براي خارج شدن (از دوزخ) وجود دارد؟!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۲.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۱۰۲.    
۳. حجر/سوره۱۵، آیه۲.    
۴. حجر/سوره۱۵، آیه۳.    
۵. حجر/سوره۱۵، آیه۲.    
۶. حجر/سوره۱۵، آیه۳.    
۷. حجر/سوره۱۵، آیه۲.    
۸. حجر/سوره۱۵، آیه۳.    
۹. غافر/سوره۴۰، آیه۱۰.    
۱۰. غافر/سوره۴۰، آیه۱۱.    
۱۱. نبا/سوره۷۸، آیه۴۰.    
۱۲. غافر/سوره۴۰، آیه۱۱.    
۱۳. نساء/سوره۴، آیه۴۱.    
۱۴. نساء/سوره۴، آیه۴۲.    
۱۵. احزاب/سوره۳۳، آیه۶۶.    
۱۶. غافر/سوره۴۰، آیه۱۰.    
۱۷. غافر/سوره۴۰، آیه۱۱.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۴۸، برگرفته از مقاله «آرزوهای کافران»    


رده‌های این صفحه : آرزو | کفر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار