آرزوهای گناه‌کاران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرزوهای گناه‌کاران که در قرآن ذکر شده است عبارت است از:


فاصله داشتن با اعمالشان

[ویرایش]

تجسم اعمال گناه کاران در قیامت، باعث آرزومندی آنان برای داشتن فاصله‌ای طولانی بین آنان و اعمالشان:
«یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا...؛روزي كه هر كس، آنچه را از كار نيك انجام داده، حاضر ميبيند، و آرزو مي‌كند ميان او، و آنچه از اعمال بد انجام داده، فاصله زماني زيادي باشد....»

رهایی از عذاب

[ویرایش]

گناه کاران در روز محشر، آرزومند رهایی خویش از عذاب الهی با پرداخت فدیه:
«یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومـئذ ببنیه؛آنان را به آنها نشان مي‌دهند (ولي هر كس گرفتار كار خويشتن است) چنان است كه گنهكار دوست مي‌دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند.»

← ناممکن بودن رهایی از عذاب


رهایی گناه کاران از عذاب با پرداخت فدیه آرزویی ناممک:
«یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومـئذ ببنیه • کـلا انها لظی؛آنان را به آنها نشان مي‌دهند (ولي هر كس گرفتار كار خويشتن است) چنان است كه گنهكار دوست مي‌دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند.اما هرگز چنين نيست شعله‌ هاي سوزان آتش است.»

← علت آرزوی رهایی از عذاب


گرفتاری گناه کاران به عذاب در قیامت ، زمینه ساز آرزومندی آنان به فدیه دادن جهت رهایی از آن :
«... یود المجرم لویفتدی من عذاب یومئذ ببنیه • و صحبته و اخیه • و فصیلته التی تئویه • و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه؛... گنهكار دوست مي‌دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند.و همسر و برادرش را.و قبيله‌ اش كه هميشه از او حمايت مي‌كردند.و تمام مردم روي زمين را تا مايه نجاتش شود.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۳۰.    
۲. معارج/سوره۷۰، آیه۱۱.    
۳. معارج/سوره۷۰، آیه۱۱.    
۴. معارج/سوره۷۰، آیه۱۵.    
۵. معارج/سوره۷۰، آیه۱۱ - ۱۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۴۹، برگرفته از مقاله «آرزوهای گناه‌کاران»    


رده‌های این صفحه : آرزو | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار