آرزوی ارتداد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی از افراد آرزوی ارتداد مسلمانان را داشتند. در این مقاله، آیات مرتبط با آرزوی ارتداد معرفی می‌شوند.


آرزوی اهل‌کتاب

[ویرایش]

بسيارى از اهل‌کتاب، آرزومند ارتداد مسلمانان:
۱. «ودّ كثير مّن أهل الكتب لو يردّونكم مّن بعد إيمنكم كفّارا ...؛بسياري از اهل كتاب از روي حسد كه در وجود آنها ريشه دوانده دوست مي‌داشتند شما را بعد از اسلام و ایمان به حال كفر باز گردانند....»
۲. «ودّت طّآئِفة مّن أهل الكتب لو يضلّونكم وما يضلّون إلّاأنفسهم وما يشعرون؛ جمعي از اهل كتاب (از يهود)، دوست داشتند (و آرزو مي‌كردند) شما را گمراه كنند، (اما آنها بايد بدانند كه نميتوانند شما را گمراه سازند،) آنها گمراه نمي‌كنند مگر خودشان را، و نميفهمند!» مقصود از اضلال مؤمنان، ارتداد آنان از دين اسلام است.

آرزوی کافران

[ویرایش]

کافران، آرزومند ارتداد مسلمانان:
«إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسّوء وودّوا لو تكفرون؛اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمنتان خواهند بود، و دست و زبان خود را به بدي بر شما مي‌گشايند و دوست دارند شما به كفر باز گرديد.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۰۹.    
۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۶۹.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۷۷۱.    
۴. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ج۱، ص۲۵۲، برگرفته از مقاله «آرزوی ارتداد»    


رده‌های این صفحه : آرزو | ارتداد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار