آرزوی شیطانی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرزو، خواست قلبی برای وقوع امری در گذشته یا آینده است که تحققش سخت یا ناشدنی است. آرزو با امید، طمع و حسرت تفاوت دارد؛ امید، در امور ممکن، و طمع در چیزهای قریب الوقوع به کار می‌رود و حسرت، افسوس بر گذشته است، به گونه‌ای که قابل جبران نیست. در این مقاله آیات مرتبط باآرزوهای شیطانی معرفی می‌شوند.


زمینه‌ساز تسلط شیطان

[ویرایش]

قبول آرزوى شيطانى، زمينه تسلّط شیطان بر انسان:
... و لأمنّينّهم و لأمرنّهم فليبتّكنّ ءاذان الأنعم و لأمرنّهم فليغيّرنّ خلق اللَّه .... و آنها را گمراه مى‌كنم و به آرزوها سرگرم مى‌سازم و به آنها دستور مى‌دهم كه (اعمال خرافى انجام دهند و) گوش چهارپايان را بشكافند و آفرینش (پاك) خدايى را تغيير دهند، (فطرت توحید را به شرک بيالايند) و آنها كه شيطان را به جاى خدا ولى خود برگزينند زيان آشكارى كرده‌اند.
«فليبتّكنّ» نشان دهنده سلطه يافتن بر كسانى است كه آرزوى القا شده به وسيله شیطان را پذيرفته‌اند.

علت آرزوی شیطانی

[ویرایش]

وعده‌های دروغین شیطان، زمينه بر انگيختن آرزوهاى پوچ در انسان:
يعدهم و يمنّيهم و ما يعدهم الشيطن إلّاغرورا. شيطان به آنها وعده‌ها (ى دروغين) مى‌دهد و به آرزوها سرگرم مى‌سازد و جز فریب و نیرنگ به آنها وعده نمى‌دهد.
تقدّم وعده شيطان بر القاى آرزو از ناحيه وى مى‌تواند حاكى از تأثير وعده بر ايجاد آرزو باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۴، ص۷۸.    
۲. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۲، ص۲۱۵.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۱۱۹.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۱۳۴.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۱۲۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۱۳۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۵۴، برگرفته از مقاله «آرزوی شیطانی».    


رده‌های این صفحه : آرزو | شیطان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار