آرزو (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعاتی که در آیات قرآن مطرح شده است، آرزو است.


معنای آرزو

[ویرایش]

آرزو، خواست قلبی برای وقوع امری در گذشته یا آینده است که تحققش سخت یا ناشدنی است. آرزو با امید، طمع و حسرت تفاوت دارد؛ امید، در امور ممکن، و طمع در چیزهای قریب الوقوع به کار می‌رود و حسرت، افسوس بر گذشته است، به گونه‌ای که قابل جبران نیست.
در این مقاله آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌های «امانی»، «امل»، «تمنی»، «لو»، «لیت»، «ودوا لو» و... استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار آرزو (قرآن)، آرزو در برزخ (قرآن)، آرزوکنندگان در قیامت (قرآن)، آرزوهای آدم (قرآن)، آرزوهای اصحاب شمال (قرآن)، آرزوهای انبیاء (قرآن)، آرزوهای انسان (قرآن)، آرزوهای اهل کتاب (قرآن)، آرزوهای بنی‌اسرائیل (قرآن)، آرزوهای جهنمیان (قرآن)، آرزوهای حبیب نجار (قرآن)، آرزوهای دنیاطلبان (قرآن)، آرزوهای ظالمان (قرآن)، آرزوهای فراموش‌کنندگان قیامت (قرآن) ، آرزوهای کافران (قرآن)، آرزوهای گمراهان (قرآن)، آرزوهای گناه‌کاران (قرآن)، آرزوهای لوط (قرآن)، آرزوهای متخلفان از جهاد (قرآن)، آرزوهای مجاهدان (قرآن)، آرزوهای مریم (قرآن)، آرزوهای مسلمانان (قرآن)، آرزوهای مسیحیان (قرآن)، آرزوهای مشرکان (قرآن)، آرزوهای مکذبان (قرآن)، آرزوهای منافقان (قرآن)، آرزوهای منکران (قرآن)، آرزوهای یهود (قرآن)، آرزوی احسان (قرآن)، آرزوی ارتداد (قرآن)، آرزوی اسلام (قرآن)، آرزوی ایمان (قرآن)، آرزوی بازگشت به دنیا (قرآن)، آرزوی پسندیده (قرآن)، آرزوی ثروت (قرآن)، آرزوی خاک بودن (قرآن)، آرزوی شفاعت (قرآن)، آرزوی شهادت (قرآن)، آرزوی شیطانی (قرآن)، آرزوی عمر طولانی (قرآن)، آرزوی فراموش‌کنندگان قرآن (قرآن)، آرزوی گمراهی (قرآن)، آرزوی متخلفان از جهاد (قرآن)، آرزوی مرگ (قرآن)، آرزوی ناپسند (قرآن)، بهترین آرزو (قرآن)، پشیمانی از آرزو (قرآن)، زمینه‌های آرزو (قرآن)، شیطان و آرزوها (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۱، ص۱۴۸.    
۲. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۲، ص۲۱۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۴۱، برگرفته از مقاله «آرزو»    


رده‌های این صفحه : آرزو | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار