آسیه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآسیه ممکن است اسم برای اشخصاص ذیل باشد:
آسیه (همسر فرعون)، دختر مزاحم از بنی اسرائیل
آسیه‌بنت جارالله، دانشمند ، محدّثِ اهل تسنّن، مکّی و از زنان فاضل و پرهیزگار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار