آشتیانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآشتیانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان آشتیانی، از خاندان‌های مشهور و تأثیرگذار در سده‌های اخیر

عباس اقبال آشتیانی، مورخ‌، نویسنده‌، استاد دانشگاه‌، عضو پیوسته فرهنگستان‌ ایران‌ و مجمع‌ علمی‌ عربی‌ دمشق‌
جواد آشتیانی، فرزند " میرزا‌هاشم آشتیانی " روحانی متنفذ و نماینده دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی
سیدجلال‌الدین موسوی آشتیانی، از اساتید معاصر فلسفه اسلامی و عهده دار تدریس فلسفه و عرفان در حوزه و دانشگاه فردوسی مشهد
شیخ مرتضی آشتیانی، از علمای متنفذ ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
مصطفی آشتیانی، پسر دوم " حاج‌میرزا حسن آشتیانی " مجتهد معروف، و از فعالان دوره مشروطه
میرزا احمد آشتیانی، چهارمین پسر حاج میرزا حسن آشتیانی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
محمدحسن آشتیانی، از علمای قرن سیزدهم هجری قمری
میرزا مهدی آشتیانی، میرزامهدی (۱۳۰۶-۱۳۷۲ق/۱۸۸۸-۱۹۵۲م) آشتیانی، حکیم، عارف و دانشمند شیعی ایرانی
میرزا‌ هاشم آشتیانی، پسر سوم میرزاحسن آشتیانی، از رجال سیاسی دوره پهلوی
میرزا اسماعیل آشتیانی، نوه حاج میرزا حسن آشتیانی، از هنرمندان و ادبای اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری قمری
محمدتقی مستوفی آشتیانی، از رجال سیاسی سرشناس در اوائل سلطنت فتحعلی شاه قاجار
رکن‌الدین آشتیانی، از دولتمردان و سیاسیون دوره پهلوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار