آقابابا اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقابابا اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آقا بابا ثابت اصفهانی، شاعر و از سخنوران قرن سیزدهم هجری در اصفهان
آقا بابا خرم اصفهانی، شاعر اهل اصفهان و به نظم درآورنده کتاب جلال‌العیون
آقا بابا عارض اصفهانی، شاعر و ادیب قرن سیزده هجری در اصفهانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار