آقاحبیب‌اللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقاحبیب‌اللّه اصفهانی، عالم فاضل، از دانشمندان قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاحبیب‌اللّه اصفهانی، عالم فاضل، از دانشمندان قرن یازدهم هجری، وی در اصفهان نزد جمعی از افاضل علماء همچون آقاحسین خوانساری به‌تحصیل پرداخت. سپس به هند مسافرت کرده و در شهر «سورت» ساکن شد و به تدریس پرداخت، میرزا لطف‌اللّه تبریزی مخاطب به «مرشدقلی خان» و معروف به «مخمور سورتی» از شاگردان او بوده‌اند.
[۱] حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۶۵۴.
[۲] تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۳۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۶۵۴.
۲. تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۳۳۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۲۰.    


جعبه ابزار