آقاخان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقاخان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

آقاخان (عنوان)، عنوان امامان بخش عمده‌ای از اسماعیلیان نزاری جهان

آقاخان اول، آقاخان اول، محمدحسن حسینی یا حسنعلی‌شاه یا ابوالحسن‌ شاه (۱۲۱۹-۱۲۹۸ق/۱۸۰۴-۱۸۸۱م)، فرزند شاه خلیل‌الله، رئیس فرقه «اسماعیلی کرمان»
آقاخان دوم، آقاخان دوم (۱۲۴۶-۱۳۰۲ق/۱۸۳۰-۱۸۸۵م)، علی‌شاه پسر آقاخان اول در ۱۲۹۸ق/۱۸۸۱م، جانشین پدر
آقاخان سوم، سِرسلطان‌محمدشاه، آقاخان سوم (۱۲۹۴-۱۳۷۴ق/۱۸۷۷-۱۹۵۷م). امام فرقه اسماعیلیان
آقاخان ابتهاج، از مردان سرشناس رشت در دوران پهلوی و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر
آقاخان اشرفی، از شخصیت‌های دوران پهلوی
میرزا آقاخان محاسب‌الدوله، یکی از دانشمندان مشهور و از ریاضی‌دانان معروف اصفهان در قرن سیزده هجری
میرزا آقاخان نوری، میرزا "نصرالله خان نوری" معروف به "میرزا آقاخان" و ملقب به "اعتمادالدوله"، وزیر جاه‌طلب دوره ناصرالدین‌شاه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار