آلات عبادت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلات عبادت یا آلات طاعت‌ به وسائل مورد استفاده در عبادت اطلاق می شود.


تعریف آلات عبادت

[ویرایش]

آلات عبادت‌ به وسائلی که در عبادات و طاعات به کار گرفته می شود گفته می شود.

مصادیق آلات عبادت

[ویرایش]

بت و صلیب و مانند آن که به جهت عبادت و طاعت اتخاذ مى‌شود و نیز ابزارى که براى عبادت از آن کمک گرفته مى‌شود مانند ظرف آب وضو و غسل و خاک تیمم و نیز ابزار جهاد مانند شمشیر، نیزه و سپر و ابزارى از قبیل سجاده، تربت و تسبیح که استفاده از آن‌ها در عبادت متعارف است، آلات عبادت گفته مى‌شود.

احکام آلات عبادت در ابواب فقه

[ویرایش]

از آلات عبادت در باب زکات و تجارت سخن گفته شده است.

← اقسام آلات عبادت و حکم هر کدام


آلات عبادت به دو دسته تقسیم مى‌شود:
۱. آلات غیر مشروع: ساختن آلات غیر مشروع عبادت مانند صلیب و بت و نیز کسب کردن با آن، حرام و باطل است.
۲. آلات مشروع: مانند آلات جهاد براى دفاع از اسلام و مسلمانان.

← نقش آلات عبادت در زکات


از مصارف سهم فی سبیل الله در زکات، خریدن آلات عبادت- مانند ابزار جهاد براى دفاع از اسلام و مسلمانان- است.

← احکام آلات عبادت در باب تجارت←← فروختن آلات عبادت


فروختن، بلکه هرگونه اکتساب به آلات عبادت از قبیل اجاره دادن و صلح کردن بر آن، مکروه است.

←← خریدن آلات عبادت


تهیه آلات عبادت براى استفاده و نگهدارى و نیز تسامح در خرید و فروش به ویژه نسبت به ابزار عبادت، مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۵-۲۷.    
۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۷۰.    
۳. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۶۷.    
۴. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۶۳.    
۵. الروضة البهیة ج۳، ص۲۹۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۲.    


رده‌های این صفحه : عبادت | فقه | وضو
جعبه ابزار