آلات قمار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلات قمار همان ابزار و وسائل قمار بازی است که بازی با آنها خواه شرطبندی شود یا بدون آن حرام است. همچنین ساختن، نگهداشتن، هديه و قرض دادن و هر گونه اكتساب با آلات قمار مانند خريد و فروش، اجاره دادن، صلح كردن بر آن، اجیر شدن براى ساختن يا آموزش، حرام و باطل است. شکل ظاهری آلات قمار و نیز ماده آن در صورتی كه از بين بردن هيأت، متوقّف بر آن باشد مالیت ندارد و از بین بردن آنها در صورت توانايى واجب است و ضمان ندارد.


تعریف آلات قمار

[ویرایش]

آلات قمار به معنی ابزار و وسائل قمار بازى است. به ابزارى مانند: پاسور و نرد كه كاربرد آن‌ها در قمار بازى است، آلات قمار گفته مى‌شود و از آن در باب تجارت سخن رفته است.

احکام آلات قمار

[ویرایش]

بازى با آلات قمار (قمار) مانند پاسور و نرد، خواه به صورت شرطبندى و گروگذارى يا بدون آن، حرام است و مالى كه از اين راه به دست مى‌آيد، باطل و تصرف در آن، حرام و ضمان آور است؛ هر چند برخى در صورت عدم شرطبندى، در حرمت آن تأمّل و اشكال كرده‌اند. ساختن، نگهداشتن، هديه و قرض دادن و هر گونه اكتساب با آلات قمار مانند: خريد و فروش، اجاره دادن، صلح كردن بر آن، اجیر شدن براى ساختن يا آموزش، حرام و باطل است. هيأت (شكل ظاهرى) آلات قمار مالیّت ندارد و دارندۀ آن، مالك آن نيست. از اين رو، از بين بردن هيأت آلات قمار در صورت توانايى واجب است و ضمان ندارد، ولى از بين بردن مادّه و جنس آن‌ها موجب ضمان است، مگر آن كه از بين بردن هيأت، متوقّف بر آن باشد. برخى حتّى در صورت عدم توقّف نيز قائل به عدم ضمان شده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۱۰۹.    
۲. جامع المدارک، ج ۳، ص ۲۷.    
۳. جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۲۵.    
۴. جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۲۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج ۱، ص ۱۵۲.    


رده‌های این صفحه : فقه | قمار | مکاسب محرمه
جعبه ابزار