آلفرد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلفرد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آلفرد آدلر، از پیشگامان روان‌شناسی اجتماعی و صاحب نظریه روان‌شناسی فردی
آلفرد مارشال، پایه‌گذار مکتب کمبریج و مهمترین نماینده صلاحیت‌دار مکتب لیبرال


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار