آل‌هارون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلِ هارون، عنوانی است که یک بار در قرآن کریم در مورد هارون بن عمران، برادر و وزیر موسی بن عمران (علیه‌السلام) به کار رفته است.


نظر مفسران

[ویرایش]

مفسران در این‌باره که مقصود از آل هارون چه کسانی هستند اختلاف نظر دارند.

نظر زمخشری

[ویرایش]

برخی گفته‌اند مقصود از آل هارون، عده‌ای از پیامبران بنی‌اسرائیل از نسل یعقوبند که پس از هارون آمده‌اند.
[۲] زمخشری، جاراللـه، الکشاف، ج۶ ،ص۱۹۱


نظر فخررازی

[ویرایش]

برخی دیگر معتقدند که مراد از آن، پیروان هارون و یا فرزندان وی‌اند.
[۳] فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر.
[۴] بیضاوی، عبداللـه بن عمر، انوار التنزیل، ج۱، ص۱۳۰ ، قاهره، ۱۳۸۸ق.


نظر طبرسی

[ویرایش]

گفتۀ دیگر آن‌که مقصود از آل هارون شخص هارون است

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) بیضاوی، عبداللـه بن عمر، انوار التنزیل، قاهره، ۱۳۸۸ق.
(۲) زمخشری، جاراللـه، الکشاف، بیروت، ۱۳۸۷ق.
(۳) طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، قم، ۱۴۰۳ق.
(۴) فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره بقره(۲)،آیه۲۴۸.    
۲. زمخشری، جاراللـه، الکشاف، ج۶ ،ص۱۹۱
۳. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر.
۴. بیضاوی، عبداللـه بن عمر، انوار التنزیل، ج۱، ص۱۳۰ ، قاهره، ۱۳۸۸ق.
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۲۷۸    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل‌هارون»، شماره ۴۸۴.    


جعبه ابزار