آل‌یاسین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل‌یاسین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آل‌یاسین (علوم قرآنی)، اصطلاحی بر گرفته از قرآن دارای معانی و مصادیق متعدد
مؤمن آل یاسین، حبیب نجّار، شخصیتی مسیحی و ملقب به مؤمن آل‌یس در منابع اسلامی

شیخ عبدالحسین آل‌یاسین، از علمای ضد استعمار شیعه عراق در قرن چهاردهم هجری
شیخ راضی آل‌یاسین، فرزند شیخ عبدالحسین بن شیخ باقر از علما و محققان و مورخان نجف
محمدحسن آل‌یاسین، از علمای شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار