آل زیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل زیان، خاندانی از سادات حسینی حاکم بر مدینه منوره در قرن نهم بودند.


نسب آل زیان

[ویرایش]

نسب آنان به شریف زیان بن منصور بن جماز بن شیحه، حکمران مدینه، و با چند واسطه به عبیدالله بن اعرج بن حسین بن علی زین العابدین می‌رسد. زیان به رغم پیشنهاد حکمرانی مدینه پس از پدرش، از پذیرش آن خودداری کرد و تا رسیدن برادرش عطیه، از قلعه (محل حکمرانی مدینه) نگهبانی کرد.

زیرشاخه‌های آل زیان

[ویرایش]

نسل او از فرزندش سلیمان ادامه یافت. آل ابراهیم، آل زاهر و آل زهیر
[۲] یمانی، احمد زکی، موسوعة مکة المکرمه، ج۱، ص۱۳۸.
از زیرمجموعه‌های آل زیان هستند که از میان ایشان، آل زهیر به لحاظ کثرت و عهده‌داری حکمرانی مدینه، شهرتی بیشتر دارد.

حکمرانی آل زهیر

[ویرایش]

شریف زهیر بن سلیمان بن زیان با حکمران مدینه مانع بن علی جنگید و به دست او کشته شد. شامان بن زهیر نیز به سال‌های ۸۷۸ـ۸۸۳ق. حکمران مدینه بود. شریف بارز بن فارس نیز سه نوبت به حکمرانی رسید و به سال ۹۵۸ق. درگذشت. از دیگر امیران این خاندان، مانع بن عامر بن شامان است که به گونه پراکنده چند بار به حکمرانی رسید.
[۶] ابن شدقم‌حسینی، ضامن، تحفة الازهار، ج۲، ص۴۰۰.


روابط آل زیان با اشراف حسنی

[ویرایش]

آل زیان با اشراف حسنی مکه چند بار پیوند ازدواج برقرار کردند.
[۷] ابن شدقم‌حسینی، ضامن، تحفة الازهار، ج۱، ص۵۰۶.
[۸] ابن شدقم‌حسینی، ضامن، تحفة الازهار، ج۱، ص۵۰۹.
این نشان می‌دهد که روابط این دو خاندان، در قیاس با دوره‌های پیشین، دوستانه بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سخاوی، شمس الدین، التحفة اللطیفه، ج۱، ص۳۶۴.    
۲. یمانی، احمد زکی، موسوعة مکة المکرمه، ج۱، ص۱۳۸.
۳. سخاوی، شمس الدین، الضوء اللامع، ج۳، ص۲۳۹.    
۴. ابن تغری، یوسف، المنهل، ج۵، ص۳۶۸.    
۵. سخاوی، شمس الدین، الضوء اللامع، ج۳، ص۲۹۲.    
۶. ابن شدقم‌حسینی، ضامن، تحفة الازهار، ج۲، ص۴۰۰.
۷. ابن شدقم‌حسینی، ضامن، تحفة الازهار، ج۱، ص۵۰۶.
۸. ابن شدقم‌حسینی، ضامن، تحفة الازهار، ج۱، ص۵۰۹.


منبع

[ویرایش]

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله «اشراف حسینی».    


جعبه ابزار