آل عمران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر بیان قرآن کریم منظور از آل عمران مریم علیه السلام و عیسی علیه السلام است.


آل عمران در قرآن

[ویرایش]

آل، برگرفته شده از اهل است، با این تفاوت که آل به نزدیکان افراد بزرگ و شریف، مانند «آل الله» و «آل سلطان»؛ ولی اهل بر همه اطلاق می‌شود. از سوی دیگر، اهل به زمان و مکان و غیر آن نسبت داده می‌شود.
منظور از عمران، پدر حضرت مریم علیهاالسّلام است؛ چنان که آیات بعد که قصه همسر عمران را نقل می‌کند، گواهی می‌دهد و از طرفی، هر جا در قرآن، نام عمران برده شده، اشاره به پدر مریم است که خود مؤید دیگری بر آن به شمار می‌رود و مقصود از آل عمران، حضرت مریم علیهاالسّلام و حضرت عیسی علیه‌السّلام است و به احتمالی، مادر مریم را نیز در بر می‌گیرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۶۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۷۵، برگرفته از مقاله«آل عمران »    


رده‌های این صفحه : آل عمران | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار