آل فرعون و بنی‌اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن آل فرعون را پیمان شکن با حضرت موسی علیه السلام معرفی کرده و آنان را مستحق عذاب می‌داند.


تعهد آل فرعون

[ویرایش]

آل فرعون به موسی علیه‌السّلام برای آزاد کردن بنی اسرائیل، در صورت رفع عذاب از آنان تعهد دادند.
ولقد اخذنآءال فرعون بالسنین ونقص من الثمرت لعلهم یذکرون• ولما وقع علیهم الرجز قالوا یـموسی ادع لنا ربک بما عهد عندک لـئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرءیل. و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی و کمبود میوه‌ها گرفتار کردیم، شاید متذکر گردند! • هنگامی که بلا بر آنها مسلط می‌شد، می‌گفتند: «ای موسی! از خدایت برای ما بخواه به عهدی که با تو کرده، رفتار کند! اگر این بلا را از ما مرتفع سازی، قطعا به تو ایمان می‌آوریم، و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد! »
در این آیات واکنشی را که فرعونیان در برابر بلاهای آموزنده و بیدار کننده پروردگار نشان دادند، بیان شده است، و از مجموع آنها استفاده می‌شود که آنان هنگامی که در چنگال بلا گرفتار می‌شدند- همانند همه تبهکاران - موقتا از خواب غفلت بیدار می‌گشتند، و به دست و پا می‌افتادند و از موسی ع می‌خواستند که دست به دعا بردارد و نجات آنها را از خدا بخواهد اما همین که طوفان بلا و امواج حوادث فرو می‌نشست، همه چیز را فراموش کرده به حال اول باز می‌گشتند.

شکنجه بنی اسرائیل

[ویرایش]

آل فرعون بر بنی اسرائیل شکنجه‌های سخت و طاقت فرسایی روا می‌داشتند
یـبنی اسرءیل... • واذ نجینـکم من ءال فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. ‌ای بنی اسرائیل! • و (نیز به یاد آورید) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم که همواره شما را به بدترین صورت آزار می‌دادند: پسران شما را سر می‌بریدند و زنان شما را (برای کنیزی ) زنده نگه می‌داشتند. و در اینها، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود

← سخت‌ترین شکنجه


کشتار پسران و زنده نگه داشتن زنان ، سخت‌ترین شکنجه آل فرعون در حق بنی اسرائیل بود.
واذ انجینـکم من ءال فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابنآءکم ویستحیون نسآءکم وفی ذلکم بلآء من ربکم عظیم. (به خاطر بیاورید) زمانی را که از (چنگال) فرعونیان نجاتتان بخشیدیم! آنها که پیوسته شما را شکنجه می‌دادند، پسرانتان را می‌کشتند، و زنانتان را (برای خدمتکاری) زنده می‌گذاشتند و در این، آزمایش بزرگی از سوی خدا برای شما بود.
واذ قال موسی لقومه اذکروا نعمة الله علیکم اذ انجـیکم من ءال فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابنآءکم ویستحیون نسآءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و (به خاطر بیاور) هنگامی را که موسی به قومش گفت: « نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید، زمانی که شما را از (چنگال) آل فرعون رهایی بخشید! همانها که شما را به بدترین وجهی عذاب می‌کردند پسرانتان را سر می‌بریدند، و زنانتان را (برای خدمتکاری) زنده می‌گذاشتند و در این، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود! »

نعمت رهایی

[ویرایش]

بنی اسرائیل از کشتار بی رحمانه آل فرعون، از سوی خداوند رهایی یافتند.
واذ نجینـکم من ءال فرعون... یذبحون ابناءکم.. و (نیز به یاد آورید) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم که همواره شما را به بدترین صورت آزار می‌دادند: پسران شما را سر می‌بریدند و زنان شما را (برای کنیزی) زنده نگه می‌داشتند. و در اینها، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود
واذ انجینـکم من ءال فرعون... یقتلون ابنآءکم.. (به خاطر بیاورید) زمانی را که از (چنگال) فرعونیان نجاتتان بخشیدیم! آنها که پیوسته شما را شکنجه می‌دادند، پسرانتان را می‌کشتند، و زنانتان را (برای خدمتکاری ) زنده می‌گذاشتند و در این، آزمایش بزرگی از سوی خدا برای شما بود.
قرآن در این آیه به یکی دیگر از نعمتهای بزرگی که به قوم بنی اسرائیل ارزانی داشته اشاره می‌کند و آن نعمت آزادی از چنگال ستمکاران است که از بزرگترین نعمتهای خدا است. به آنها یادآور می‌شود که: " بخاطر بیاورید زمانی را که شما را از دست فرعونیان نجات بخشیدیم" (و اذ نجیناکم من آل فرعون).
" همانها که دائما شما را به شدیدترین وجهی آزار می‌دادند" (یسومونکم سوء العذاب).
" پسرانتان را سر می‌بریدند، و زنان شما را برای کنیزی و خدمت، زنده نگه می‌داشتند" (یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم).
" و در این ماجرا آزمایش سختی از سوی پروردگارتان برای شما بود" (و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم). چه روزى از اين پربركت‌ تر كه شر جمعيت خودكامه و سنگدل و استعمارگرى را از سر شما كوتاه كرد، همانها كه بزرگترين جنایت را در حق شما قائل مى‌شدند، چه جنايتى از اين برتر كه پسران شما را همچون حيوانات سر مى‌ بريدند (توجه داشته باشيد كه قرآن تعبير به ذبح مى‌ كند نه قتل) و از اين مهمتر نواميس شما به صورت كنيزانى در چنگال دشمن بى‌ آزرم بودند.
نه تنها در مورد بنى اسرائيل كه در مورد همه اقوام و ملتها، روز رسيدنشان به آزادى و استقلال و كوتاه شدن دست طاغوتها از ايام اللَّه است كه بايد همواره آن را به خاطر داشته باشند، خاطره‌اى كه توجه به آن از ارتجاع و بازگشت به وضع گذشته آنها را حفظ مى ‌كند.
واذ قال موسی لقومه اذکروا نعمة الله علیکم اذ انجـیکم من ءال فرعون... ویذبحون ابنآءکم.. و (به خاطر بیاور) هنگامی را که موسی به قومش گفت: «نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید، زمانی که شما را از (چنگال) آل فرعون رهایی بخشید! همانها که شما را به بدترین وجهی عذاب می‌کردند پسرانتان را سر می‌بریدند، و زنانتان را (برای خدمتکاری) زنده می‌گذاشتند و در این، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود! »

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص ۳۲۴.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۴۷.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۴۹.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۱۴۱.    
۷. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۶.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۴۹.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۴۱.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص ۲۴۷.    
۱۱. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۹۷، برگرفته از مقاله «آل فرعون و بنی‌اسرائیل».    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۷۷، برگرفته از مقاله «آل فرعون و بنی‌اسرائیل».    


جعبه ابزار