آل لوط (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌آلِ لوط، اصطلاحی قرآنی و عنوان خاندان و یا پیروان لوط بن هاران، برادرزادۀ ابراهیم خلیل (علیه‌السلام) و هم‌عصر وی و پیامبر شهرهای سَدوم و عَموره از اردن می‌باشد. این عنوان چهار بار در قرآن به کار رفته است.


مفهوم شناسی آل‌لوط

[ویرایش]

«آل»، برگرفته شده از اهل است، با این تفاوت که آل به نزدیکان افراد بزرگ و شریف، مانند «آل الله» و «آل سلطان»؛ ولی اهل بر همه اطلاق می‌شود. از سوی دیگر، اهل به زمان و مکان و غیر آن نسبت داده می‌شود؛ مانند اهل فلان شهر؛ ولی آل فلان شهر نمی‌گویند. و آل به کسانی گفته می‌شود که از نظر خویشاوندی یا معنوی با فرد خصوصیتی داشته باشند. و اهل کسانی را گویند که نسبی یا دینی یا چیزی همانند آن، آنها را با یکد یگر جمع و مربوط کند و "آل" به شریف تر و با فضیلت ‌تر‌ ها اضافه می شود، مثل آل الله و آل النبی، اما اهل اضافه شدنش کلی و عمومی است.
مفسّران قرآن در این‌باره که منظور از آل لوط چه کسانی هستند، آرای متفاوت، ولی مشابه اظهار کرده‌اند. برخی گفته‌اند: مراد خود لوط و پیروان دین او یا خواصّ مؤمنان اوست؛ و برخی گفته‌اند: منظور کلّیۀ پیروان و معتقدان به دین لوط است؛ برخی دیگر خویشاوندان و نزدیکان لوط را مصداق آل لوط دانسته‌اند؛ و بعضی تنها شخص لوط و دختران وی، و برخی تنها دختران او را آل لوط خوانده‌اند. قول دیگری نیز هست و آن این‌که منظور از آل لوط شخص لوط پیامبر است و از باب احترام و تعظیم، از وی چنین تعبیر شده است.

پاكى آل‌لوط

[ویرایش]

آل لوط، انسان‌هايى پاك و وارسته:
۱. «و ما كان جواب قومه إلّاأن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنّهم أناس يتطهّرون؛ولي پاسخ قومش چيزي جز اين نبود كه گفتند اينها را از شهر و آبادي خود بيرون كنيد كه اينها افراد متظاهري هستند!»
۲. «... أخرجوا ءال لوط من قريتكم إنّهم أناس يتطهّرون؛... خاندان لوط را از شهر و ديار خود بيرون كنيد كه اينها افرادي پاكدامن هستند!»

مجرم آل‌لوط

[ویرایش]

همسر لوط يگانه مجرم از آل لوط:
«فأنجينه وأهله إلّاامرأته كانت من الغبرين‌• وأمطرنا عليهم مّطرا فانظر كيف كان عقبة المجرمين؛(چون كار به اينجا رسيد) ما او و خاندانش را رهائي بخشيديم جز همسرش كه با بازماندگان (در شهر) بود.و (سپس چنان) باراني بر آنها فرستاديم (باراني از سنگ كه آنها را نابود ساخت) اكنون بنگر سرانجام كار مجرمان به كجا كشيد. »

ملائكه و آل‌لوط

[ویرایش]

وارد شدن ملائکه بر آل لوط:
«فلمّا جاء ءال لوط المرسلون؛هنگامي كه فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند.»

عناوین مرتبط

[ویرایش]

استهزای آل لوط (قرآن)، آواره کرده آل لوط (قرآن)، تهدید آل لوط (قرآن)، شکر آل لوط (قرآن)، کوچ آل لوط (قرآن)، نجات آل لوط (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حِجر/سوره۱۵، آیه۵۹.    
۲. حِجر/سوره۱۵، آیه۶۱.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۵۶.    
۴. قمر/سوره۵۴، آیه۳۴.    
۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۳۰.    
۶. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج ۱، ص ۳۰    
۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج ۱، ص ۳۰    
۸. آلوسی، محمود، روح المعانی، ج۲۰، ص۲.    
۹. آلوسی، محمود، روح المعانی، ج۲۷، ص۹۰.    
۱۰. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۱۷، ص۱۱۴.    
۱۱. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱۰، ص۳۶.    
۱۲. آلوسی، محمود، روح المعانی، ج۲۰، ص۲.    
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۵۲۴.    
۱۴. دمشقی، اسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج۴، ص۲۸۵.    
۱۵. آلوسی، محمود، روح المعانی، ج۲۷، ص۹۰.    
۱۶. بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوارالتنزیل، ج۱، ص۵۴۴.    
۱۷. اعراف/سوره۷، آیه۸۲.    
۱۸. نمل/سوره۲۷، آیه۵۶.    
۱۹. اعراف/سوره۷، آیه۸۳.    
۲۰. اعراف/سوره۷، آیه۸۴.    
۲۱. حجر/سوره۱۵، آیه۶۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ج۱، ص۳۸۸، برگرفته از مقاله «آل‌لوط».    
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج۲، ص۴۵۸، برگرفته از مقاله «آل‌لوط».    


رده‌های این صفحه : آل لوط | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار