آل مشعشع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل مشعشع یکی از کسانی است که ادعای مهدویت کرده است.


تلفظ واژه

[ویرایش]

مشعشع به ضم میم و فتح شین و سکون عین و فتح شین می‌باشد.

تبار شناسی آل‌مشعشع

[ویرایش]

خاندانی از سادات علوی موسوی که رئیس آنان سید محمد بن فلاح بن بقیة الله هست که در سال ۸۴۸ ه. ق در خوزستان دعوت مهدویت کرد.

زمینه‌سازی برای ادعای مهدویت

[ویرایش]

این مرد سخت در سلک طلاب علوم دینی و شاگرد شیخ احمد بن فهد بود. پس از این که این داعیه در او پیدا شد جمعی از عرب بدو گرویدند و با وی به غارت و تاخت‌ وتاز پرداختند.
او با امراء و حکام بعضی بلاد عراق عرب و خوزستان جنگ‌ها کرد تا کارش قوت گرفت و بر بسیاری از شهرهای عراق و خوزستان و فارس مستولی گشت.
و در سال ۸۷۵ ه. ق در گذشت

جانشینان آل‌مشعشع

[ویرایش]

بعد از در گذشت آل‌مشعشع سلطان محسن به جای او نشست؛ او مردی علم دوست بود چنان که شمس الدین محمد استرآبادی حاشیه خود بر تجرید را بنام او نگاشت.
پس از او علی و ایوب به فرمانروایی رسیدند که آن دو را شاه اسماعیل اول صفوی در سال ۹۱۴ منکوب و به قتل رسانید.

منبع

[ویرایش]

خاتمی، سید احمد، فرهنگ علم کلام، ص۴۶، انتشارات صبا.


رده‌های این صفحه : تراجم | نسب شناسی
جعبه ابزار