آل هارون (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل ، برگرفته شده از اهل است، با اين تفاوت كه آل به نزديكان افراد بزرگ و شریف ، مانند « آل الله » و « آل سلطان »؛ ولى اهل بر همه اطلاق مى‌شود.


مقصود از آل هارون

[ویرایش]

مقصود از آل هارون عليه‌السّلام ممکن است خود هارون عليه‌السّلام يا پیامبران بنی اسرائیل از نسل یعقوب عليه‌السّلام که پس از هارون عليه‌السّلام آمدند، يا هارون عليه‌السّلام و فرزندان وي باشند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۱، ص۲۹۳.    
۲. ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج۲، ص۴۹۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۹۲، برگرفته از مقاله «آل هارون».    


رده‌های این صفحه : آل هارون | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار