آملی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآملی ممکن است اشاره به اشخاص ذیل باشد:

حسن حسن‌زاده آملی، از علمای مشهور قم در فلسفه، عرفان، هیئت، ریاضیات، شعر و ادب و دارای تالیفات زیاد
عبدالله جوادی آملی، از علمای مشهور قم در فلسفه، عرفان، هیئت، ریاضیات، شعر و ادب و دارای تالیفات زیاد
ابوالحسین آملی، معروف به «سید مؤید باللـه» و «عضدالدوله» (۳۳۳-۴۲۱ق/۹۴۵-۱۰۳۰م، فقیه، ادیب، محدث، مفسر و شاعر
بهاءالدین آملی، آمُلی، بهاءالدین حیدر بن علی بن حیدر علوی حسینی (۷۲۰-پس از ۷۸۲ق/۱۳۲۰-۱۳۸۰م)، عارف شیعی امامی
سید حیدر آملی، از عرفاى بزرگ شیعه و از شاگردان فخر المحققین، فرزند علامه حلی
عزالدین محمد آملی، دانشمند و نویسنده بزرگ شیعی مذهب
عزالدین آملی، آملی، عزّالدّین بن جعفر بن شمس‌الدّین، از علمای مازندران در سدۀ ۱۰ق/۱۶م
قصاب آملی، از عرفای طبرستان در قرن چهارم
محمدتقی آملی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
میرزا هاشم آملی، از علمای معاصر شیعه
حسن بن علی طبری آملی استرآبادی، از محدّثین و دانشمندان شیعه در قرن هفتم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار