آمنه علوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآمنه طباطبایی علوی، از زنان دارای اجازه روایت شیعه است.


خانواده و روایت

[ویرایش]

آمنه دختر عباد بن على بن حمزه از خانواده‌اى اهل‌ علم در اصفهان است. از ميان افراد اين خانواده عالمان و شاعرانی در عراق و منطقه خلیج فارس برخاستند؛ معروفترين آنها خاندان‌های حکیم، بحرالعلوم، طباطبایی (صاحب رياض در كربلا) در عراق و خانواده بروجردی در قم و بروجرد است.
[۱] محدثات شیعه،غروی نایینی، نهله، ص۲۴
[۲] مستدرك اعيان الشيعه، حسن امین،ج۳، ص۷
آمنه از محدثان اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجرى در اصفهان بود و از ابو محمد رزق اللّه تمیمی اخذ حديث ‌كرد.
[۳] محدثات شیعه،غروی نایینی، نهله، ص۲۴ به نقل از اعلام النساء: ج١ ، ص١۴؛
[۴] رياحين الشريعه، محلاتی ، ذبیح الله،ج٣، ص٣٢٣؛
[۵] مستدرك اعيان الشيعه، حسن امین،ج۳ص۷


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محدثات شیعه،غروی نایینی، نهله، ص۲۴
۲. مستدرك اعيان الشيعه، حسن امین،ج۳، ص۷
۳. محدثات شیعه،غروی نایینی، نهله، ص۲۴ به نقل از اعلام النساء: ج١ ، ص١۴؛
۴. رياحين الشريعه، محلاتی ، ذبیح الله،ج٣، ص٣٢٣؛
۵. مستدرك اعيان الشيعه، حسن امین،ج۳ص۷


منبع

[ویرایش]

•غروی نایینی، نهله، محدثات شيعه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، (چاپ دوم)۱۳۸۶ش.


رده‌های این صفحه : زنان دارای اجازه روایت شیعه
جعبه ابزار