آه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآه، آواز برآمده از سینه بر اثر غم، درد و یا تأسف را گویند.از آن به مناسبت در باب صلات سخن رفته است.


تعریف آه

[ویرایش]

آه صوتی است که در اثر کثرت و غلبه آلام ، هموم و اسف درونی و عمیق از دهان فرد خارج می شود.

احکام آه

[ویرایش]


← آه کشیدن در نماز


آه کشیدن در نماز وجوه مختلفی دارد، در برخی مواقع موجب اخلال در نماز و در برخی مواقع بلااشکال است.

←← آه کشیدن مبطل نماز


حرفى که از آه کشیدن (یعنى صوت آن) پیدا مى‌شود، چون دو حرف نیست و عنوان تکلم بر آن صدق نمى‌کند موجب بطلان نماز نمى‌شود؛ لیکن چنین عملى در نماز کراهت دارد.

←← آه کشیدن غیر مبطل نماز


چنانچه اسم این نَفَس عمیق (آه) را در نماز حکایت کند و بگوید «آه»، اگر عمدی باشد نماز باطل و اگر سهوی باشد موجب سجده سهو مى‌گردد.

← آه گفتن در ضمن دعا در نماز


اگر آه در نماز، ضمن دعا و مناجات گفته شود، مانند اینکه بگوید:«آه مِن ذُنُوبى»، یا«آه مِن نار جهنم» نماز باطل نخواهد شد؛ لیکن اگر در مقام خوف از خداوند، «آه» را به تنهایى استعمال کند در اینکه موجب بطلان نماز مى‌شود یا نه، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۹، ص۱۸.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام ج۱۱، ص۸۶.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۳۷.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۱۲.    
۵. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۲۹۴.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۱۲.    
۷. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۶، ص۵۴۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۶۶-۱۶۷.    


رده‌های این صفحه : احکام نماز | فقه | مبطلات نماز
جعبه ابزار