آهن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآهن به فلز معروف به همین نام اطلاق می شود.


احکام آهن در فقه

[ویرایش]

احکام آهن در ابواب طهارت، صلات، خمس و صید و ذباحه به مناسبت آمده است.

← تیمم کردن بر آهن


تیمم بر براده آهن جایز نیست.

← استفاده آهن در تجهیز میت


گذاشتن آهن بر شکم محتضر و میت و نیز بریدن کفن با آهن مکروه است.

← سجده بر آهن


سجده کردن بر آهن جایز نیست.

← اداء نماز مقابل آهن


نماز خواندن مقابل آهن مکروه است.

← همراه داشتن آهن در نماز


همراه داشتن آهن آشکار مانند شمشیر و چاقو در حال نماز مکروه است.

← استفاده از انگشتر آهنی


در دست کردن انگشتر آهنى کراهت دارد.

← خمس معدن آهن


اگر آهن استخراج شده از معدن به حد نصاب برسد، خمس دارد.

← ذبح حیوان با ابزار آهنی


تذکیه حیوانات در صورت امکان باید با ابزار آهنى انجام شود.

← استعمال آهن در قصاص


بنابر قول مشهور در آلت قصاص اعضا شرط است که از جنس آهن باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱، ص۴۸۰.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۲۷-۲۸.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۷۸.    
۴. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۷، ص۲۴۶-۲۴۷.    
۵. طباطبایی یردی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۴۰۱.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۲۶۴-۲۶۶.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۹۹-۱۰۰.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۶۰-۳۶۱.    
۱۰. خویی، ابوالقاسم، تکملة المنهاج الصالحین، ص۹۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۶۷-۱۶۸.    


رده‌های این صفحه : آهن | صید و ذباحه | فقه | نماز
جعبه ابزار