آوانس بن ابراهیم زرگرباشی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآوانس فرزند استاد ابراهیم زرگرباشی، از ارامنه اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آوانس فرزند استاد ابراهیم زرگرباشی، از ارامنه اصفهان است. از آثار او: ترجمه فارسی سفرنامه سیاحت به ترکستان نوشته وامبری است که آن را در سال ۱۳۰۲ق ترجمه نموده است.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۷.    


رده‌های این صفحه : ارامنه اصفهان
جعبه ابزار