آیات منسوخ الحکم والتلاوة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات منسوخ الحکم والتلاوة به آیات ادعایی نسخ شده از جهت حکم و تلاوت اطلاق می‌شود.


دیدگاه‌ها درباره نسخ حکم و تلاوت

[ویرایش]

نسخ حکم و تلاوت، نزد علمای شیعه و محققان از اهل سنت ، باطل و مردود است؛ اما برخی از اهل سنت ادعا کرده‌اند آیاتی در قرآن وجود داشته ولی بعدا الفاظ و حکم آن‌ها هر دو نسخ شده است. این نوع از آیات ادعایی؛ آیات منسوخ الحکم والتلاوة نامیده می‌شوند؛ برای این نوع نسخ، آیه رضای کبیر (آیه عشر رضعات) را به عنوان مصداق ذکر کرده‌اند.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

نسخ حکم و تلاوت ؛
آیه رضاع کبیر .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۰.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۷۰-۷۱.    
۳. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۸۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«آیات منسوخ الحکم والتلاوة».    جعبه ابزار