آیتی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیتی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالحسین‌ آیتی بافقی یزدی، ادیب و شاعر و نویسنده ایرانی
عبدالمحمد آیتی، از علمای معاصر شیعه
نصرت الله آیتی‌، از پژوهشگران پژوهشکده مهدویت و از علمای معاصر شیعه
محمدابراهیم آیتی، نویسنده و مورخ شیعه و از علمای معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار