آیه اذن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه اذن ممکن است اشاره به آیات ذیل باشد:

آیه اذن (گوش)، آیه ۶۱ سوره توبه، از آیات مورد استناد در بحث حجیّت خبر واحد
آیه اذن (اجازه)، آیه اذن به آیه ۵۸ سوره نور
آیه اذن واعیة، آیه ۱۲ سوره حاقه ، (از آیات مرتبط با فضایل امام علی علیه‌السّلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار