آیه اولی‌الارحام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۰۰۶ احزاب یا آیه اولی الارحام به آیه ۶ سوره احزاب، در باره اولویت خویشاوندان سهیم در ارث اطلاق می‌شود.


محتوای آیه اولی‌الارحام

[ویرایش]

به آیه ۶ سوره احزاب آیه اولی الارحام می‌گویند: ((النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا)؛ ) پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا بعضی (نسبت) به بعضی اولویت دارند (و) بر مؤمنان و مهاجران (مقدمند) مگر آنکه بخواهید به دوستان (مؤمن) خود (وصیت یا) احسانی کنید و این در کتاب (خدا) نگاشته شده است.

شأن نزول آیه اولی‌الارحام

[ویرایش]

در این آیه به مسئله اولویت خویشاوندان در ارث، اشاره شده است.
در آغاز اسلام که مسلمانان بر اثر هجرت، پیوند خود را با بستگانشان گسسته بودند، قانون ارث براساس هجرت و مؤاخات تنظیم شده بود؛ یعنی مهاجران از یکدیگر یا از انصار که با آن‌ها پیوند برادری بسته بودند، ارث می‌بردند. این حکم، موقت بود که با گسترش اسلام و برقراری بسیاری از روابط گذشته خویشاوندی، دیگر ادامه این حکم ضرورتی نداشت؛ لذا آیه اولواالارحام نازل شد و اولویت الزامی خویشاوندان در ارث را تثبیت کرد.
[۱] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، جلد۱۶، صفحه ۲۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، جلد۱۶، صفحه ۲۷۷.
۲. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، جلد۱۷، صفحه ۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه فارسی علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه اولی الارحام».    جعبه ابزار