آیه بودن تعجب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیت اصحاب کهف در بین سایر آیات الهی پیشامدی نوظهور و عجیب نیست بلکه آیات بسیار عجیبتری نیز در نزد خدا وجود دارد.


آیاتی شگفت آور در قرآن

[ویرایش]

وجود آیاتی شگفت آورتر از ماجرای اصحاب کهف در نزد خدا:
«ام حسبت ان اصحـب الکهف و الرقیم کانوا من ءایـتنا عجبـا.» «مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم (خفتگان غار لوحه دار) از آیات ما شگفت بوده است.» نفی شگفتی از ماجرای اصحاب کهف ـ به رغم شگفتی آن در نظر آدمیان ـ گواه این مطلب است که خداوند ، آیاتی بس عجیب تر از این داستان نیز آفریده است.

آیات عجیبتر از آیه اصحاب کهف

[ویرایش]

آیت اصحاب کهف در بین سایر آیات الهی پیشامدی نوظهور و عجیب نیست، بلکه داستانی است که همه روزه و تا شب و روزی هست، تکرار می‌گردد.
پس گویا خدای تعالی بعد از آنکه فرمود: " فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا... صعیدا جرزا" رسول گرامی خود را خطاب می‌کند که: گویا تو متوجه نشدی که اشتغال مردم به دنیا و ایمان نیاوردنشان به این داستان به خاطر تعلقی که به زینت‌های زمین دارند، خود آیتی است نظیر آیت خوابیدن اصحاب کهف در غار و به همین جهت اندوهناک شدی تا حدی که خواستی از غصه خودت را بکشی و خیال کردی که داستان اصحاب کهف یک داستان استثنایی و نوظهور و عجیب است و حال آنکه این داستان عین داستان زندگی مردم دنیاپرست است.
و اگر صریحا رسول گرامش را خطاب نکرد خواست تا نسبت غفلت به ساحت مقدس او نداده باشد، علاوه بر اینکه کنایه از تصریح رساتر است.
می‌گوید: آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند"؟! (ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا).
ما آیات عجیبتری در آسمان و زمین داریم که هر یک از آنها نمونه‌ای است از عظمت و بزرگی آفرینش و نیز در زندگی تو اسرار عجیبی وجود دارد که هر یک نشانه‌ای است از حقانیت دعوتت و همچنین در این کتاب بزرگ آسمانی تو آیات عجیب فراوان است و مسلما داستان اصحاب کهف از آنها شگفت انگیزتر نیست.
اینکه نام این گروه، " اصحاب کهف" (یاران غار) گذارده شده به خاطر همان است که آنها برای نجات جان خود به غاری پناهنده شدند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۹.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۲۲، «عجب».    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۶.    
۴. کهف/سوره۱۸، آیه۸.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۳، ص۳۴۰.    
۶. کهف/سوره۱۸، آیه۹.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۳۵۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۸۶، برگرفته از مقاله «آیه بودن تعجب».    


رده‌های این صفحه : تعجب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار