آیه جاءالحق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۸۱ سوره اسراء به آیه جاءالحق معروف است.

فهرست مندرجات

۱ - متن آیه جاء الحق

متن آیه جاء الحق

[ویرایش]

« وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً »؛
و بگو: حق آمد، و باطل نابود شد، يقيناٌ باطل نابود شدني است.


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار