آیه حبس (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه حبس به آیه ۱۵ سوره نساء ، درباره حکم اولیه زنان شوهر دار مرتکب زنا اطلاق می‌شود.


منظور از آیه حبس

[ویرایش]

به آیه ۱۵ سوره نساء- که درباره حبس نمودن زنان شوهرداری است که مرتکب زنا شده‌اند- «آیه حبس» گفته می‌شود: (و اللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا)؛ «و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا شوند، پس چهار نفر از میان شما (مردان مسلمان ) را بر آنان شاهد بگیرید، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه‌ها (ی خودشان) نگاه دارید، تا مرگشان فرا رسد، یا آنکه خداوند ، راهی برای آنان قرار دهد (و قانون جدیدی بیاورد».

چند روایت در تفسیر آیه مذکور

[ویرایش]

ار امام صادق علیه‌السّلام نقل شده که مراد از راه دیگر که خداوند قرار می‌دهد (او یجعل الله لهن سبیلا)، حدود الهی و سنگسار و شلاق است.
بعضی از مفسران، آیه را شامل مساحقه و همجنس گرایی زنان نیز گرفته‌اند چنانکه از مجمع البیان روایتی در این باره از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل شده است. در روایتی دیگر آمده که مساله حبس در خانه نسبت به زن زناکار، در جاهلیت نیز بوده و اسلام در آغاز آن را پذیرفته است، ولی بعد از تقویت اسلام، مساله از حبس به اجرای حد (تازیانه و سنگسار کردن) تبدیل شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۴۲.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۳، ص۴۰.    
۴. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۹، ص۵۲۷.    
۵. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۶۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه حبس».    جعبه ابزار